De aanpak

Meteen resultaat!

Als ervaringsdeskundige weet ik alles over gepest worden en wat het voor een sporen kan achterlaten bij een kind. Als ik bij u op bezoek kom gaan we eerst kijken wat het achterliggende verhaal is, ondertussen kijk ik naar de relatie tussen ouders en kind en wat de lichaamstaal van uw kind is. Hierbij kijk ik naar de bespraakzaamheid, lichaamelijke houding, hoe men zaken verteld en hoe men ze oppakt. Hier kan ik heel veel informatie uit halen. Zelf heb ik het natuulijk allemaal meegemaakt en lettelijk wat aan gedaan. Ik ben reeds tien jaar lang bezig geweest met het oplossen van problemen of verkeerd aangeleerd gedrag. Deze herken ik en weet er mee om te gaan, hoe het onstaan is en wat men er aan kan doen. Als de kennismaking gedaan is, gaan we een plan opstellen waarmee u vooruit kunt. In dit plan staan er zaken waar op gelet moet worden, een handleiding krijgt u van mij er bij en kunt u bepaalde signalen leren herkennen. Heel veel instanties leggen de nadruk op het leren van zelfverdediging, kanjertraining, of andere dergelijke cursussen. Maar soms staat het hoofd er niet naar en komt er nog steeds geen oplossing voor het kind. U moet het zien als een eenzijdig gesprek waar het kind geen ruimte krijgt in het uiten van problemen. De informatie word er wel in gestopt maar het kind weet niet wat hij/zij er mee moet doen. Dit probleem komt vaak voor, en mensen die dit niet snappen weten ook niet hoe ze het moeten oplossen.

Een psychiater of psycholoog kan niet in het hoofd kijken van een kind, ik wel, ik ben er namelijk geweest. en weet als geen ander wat uw kind meemaakt. Jarenlang je gedrag aanpassen is daarvan een voorbeeld. Het kind word als het ware geprogrammeerd! Geen keuzes kunnen maken in het leven omdat je daar niet mee bezig bent. Niet opkomen voor jezelf, geen weerstand kunnen bieden? Allemaal directe gevolgen van pesten! Heb je er als volwassen persoon nog steeds last van? Er zijn zoveel instanties waar hulp kunt inschakelen. Ik ben uiterst creatief, vandaar ook deze website. Ik wil iets veranderen in de maatschappij, door niet zomaar weer een website  te bouwen, maar ook om de gevolgen van pesten eens onder de loep te nemen. Met concrete voorbeelden voor kinderen op school, toneel, enthousiasme en humor, kan ik de mening van het kind omtrent pesten veranderen; ook leraren kan ik helpen met het signaleren en herkennen van problemen rondom pesten op school. Problemen met uw kind en kunt u uw kind niet bereiken? Stuur een mail!! Ook voor instanties die praten met een kind en vervolgens niet het juiste effect hebben met het bereiken van het kind. We hebben het allemaal in het nieuws gelezen hoewel sociaal medewerkers het hebben geprobeerd, was het voor de jongen toch te laat. Helaas zijn dit de gevolgen waar menig instantie niet meer kunnen baten met hulp.

Conclusie:

Om een goed beeld te kunnen vormen wat er allemaal verkeerd is gegaan met mijn opvoeding, mijn intuitie, mijn survival drang en instinct. Komen er zo veel vormen van aanpassingen kijken die niet te vinden zijn in een boek. Ik zie mezelf als een mensen fluisteraar, vanwege het feit dat ik heel mijn leven alleen maar geobserveerd heb naar andere mensen en kan met oprecht zeggen dat ik weet hoe een mens werkt, waar men moet kijken als het gaat om gedrag en hoe dit gedrag tot stand is gekomen.

Je staat niet alleen!

Hoe klein je wereld ook word, je staat nooit alleen, neem het van mij aan, ik ben er geweest, praat er over of mail me voor een afspraak!

Digitaal pesten..

Bij digitaal pesten komt heel wat kijken, maar is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, wat mag wel en wat mag niet?