Uitleg over pesten

Groepsproces

Pesten is een groepsproces wat je ook terug kunt vinden in de dieren wereld, entiteiten zoeken een vorm van zichzelf en dat doen ze door zichzelf te projecteren aan anderen, hierdoor vinden ze zichzelf. Verschillen in rang en standen krijgen hierdoor vorm. Dit is de natuur en kunt u niet veel aan doen maar wij zijn mensen en kunnen hier wel bewustwording in creƫren door te vertellen wat wel en niet mag. Het is aan de opvoeders hier gehoor aan te geven. Door duidelijke regels en grenzen aan te geven kunt u een hoop oplossen. Zeker als uw kind de leeftijd van 12 jaar overschrijt is het belangrijk om hier dieper op in te gaan.

Eeuwen geleden

Voor de mens in de klas werd gestopt werd je thuis geschoold en leerde je het werken thuis. Dit kreeg je van je ouders mee en we wisten niet beter of je kreeg van je vader of moeder mee hoe je je zelf moest verdedigen, tegen de tijd dat je volwassen was kon je jezelf verdedigen. Je werd dus meer gesteund in wat je zelf kreeg aangeleerd van je ouders. Op het moment dat je iemand anders van je eigen leeftijd tegen kwam, had je een mening en wist je op te komen voor jezelf. Tegenwoordig gebeurd dit dus in de klas. Maar tegelijkertijd krijgt iedereen de zelfde les en zelfde regels.

functie van pesten

Pesten is het aftasten van grenzen en het verkrijgen van respect. Je ziet het terug in de natuur als een tijger welpen krijgt en met elkaar spelen om grenzen op te zoeken en te vechten. Oefenen van het lichaam en geest om spelletjes te winnen. Dit is hedendaags niet meer nodig acht de samenleving, iedereen verdient gelijke kansen. Is het niet dat sommige de dans ontspringen en machtswellusten zijn. Als je meer aanzien op school hebt heb je meer macht. Iedereen doet dan alles voor je en dit is precies de reden waardoor de ander door het stof moet kruipen en zwichten voor de ander. Macht is een verslavend middel dat je zelfrespect een boost moet geven ten koste van andere personen.

Aanpak

Aanpak

Ik praat met de ouders en met het kind voor een snelle oplossing en doelgericht om het pesten te stoppen, daarnaast kijken we naar het geluk van het kind en de problemen die er heersen. Vaak komen er zaken naar voren die nooit benoemd zijn of onzichtbaar voor het oog. Dan gaan we kijken naar een plan van aanpak en zetten we hulpmiddelen in waar u waarschijnlijk nog niet aan gedacht heeft.

Duur traject

De duur van het traject ligt aan de duur van het pesten, als een kind aangeeft dat hij/zij gepest word, is het vaak al langer aan de gang en praat hij/zij er niet over omwille schaamte of andere zaken. Vaak kan het probleem opgelost worden met 1 bezoek dan wel 2. Als onderliggende problemen en de psychologische staat van uw kind verregaande gevolgen heeft zullen we in overleg met u vervolgstappen moeten gaan onderzoeken. Aan de oppervlakte is het vaak opgelost, maar ik zorg ook liever nog voor het innerlijke van het kind, dat op de lange duur gaat werken.